درباره ما

پیرو تجدید ساختار آستان قدس رضوی، با هدف تجمیع تمام فعالیت های اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارایی ها و موقوفات، بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در اردیبهشت ماه 1399 از طریق ادغام معاونت های 1-فنی و عمرانی 2-حقوقی 3-املاک و اراضی و 4-سازمان اقتصادی رضوی تشکیل شده است.

با هدف ارتقاء بهره وری و تامین منابع مالی پایدار برای انجام رسالت های آستان قدس رضوی، بنیاد بهره وری موقوفات، مدیریت بهینه و بهره ور شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آستان قدس رضوی را در حوزه های صنایع غذایی، دامپروری و کشاورزی، عمران و زیرساخت، سلامت و دارو، انرژی و صنایع، کسب و کارهای نوین، مالی و اقتصادی را در کنار مدیریت بهینه و بهره وری و حفاظت و صیانت از موقوفات حضرت امام رضا (ع) بر عهده دارد.

بخش اقتصادی و شرکتهای بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در سال 1377 هجری شمسی تأسیس شده است. این سازمان از واحدهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی است که باهدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد شده و در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار از جمله کسب‌وکارهای نوین، صنایع غذایی، کشاورزی و دام‌پروری، عمران و زیرساخت، مالی و سرمایه‌گذاری،  انرژی و صنایع فعالیت می‌نماید. مجموعه فعالیت‌های مذکور در قالب 67 شرکت و مؤسسه فعال که با سهام بالای 50% (44 شرکت) و سهام کمتر از 50% (23 شرکت) تحت مدیریت حوزه شرکتهای بنیاد بهره وری موقوفات آستان می‌باشند و دراین‌ارتباط، بیش از 11.000 نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه تحت پوشش بخش      شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات اشتغال دارند که این شرکت‌ها در سراسر کشور و عمدتاً در خراسان رضوی پراکنده و در حال فعالیت می‌باشند.