معاونت توسعه مدیریت و منابع

                              

معاونت توسعه مدیریت و منابع یکی از 5 معاونت موجود در بنیاد بهره وری موقوفات است.چارت مصوب این معاونت شامل حوزه مدیریت منابع مالی و خزانه داری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پشتیبانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد.

این معاونت در واقع وظیفه ساماندهی و مدیریت و پشتیبانی منابع انسانی، مالی و فناوری اطلاعات در اختیار بنیاد با تأکید بر حفاظت و استیفای حقوق موقوفات از طریق نظارت هوشمند بر منابع حاصله با هدف بهینه سازی فرایندها، استقرار شبکه ارزش، دستیابی به درآمدهای پایدار، شایسته گزینی و شایسته سالاری و شایسته پروری و نهایتأ عمل به نیات واقفان را بر عهده دارد.

 • ساماندهی و مدیریت منابع مالی و دارایی‌های در اختیار بنیاد با تأکید بر حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقف و پایبندی تام به نیات واقفان
 • تلاش برای دستیابی به درآمدهای پایدار با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و تحقق بودجه ابلاغی آستان قدس رضوی
 • نظارت هوشمند بر منابع حاصله از موقوفات و هزینه آن در راستای نیات واقف با راه‌اندازی حسابداری موقوفاتی در مجموعه‌های تابعه
 • افزایش بهره‌وری منابع در اختیار بنیاد با رویکرد تحول و تعالی و بهینه سازی فرایندها،ساختارها و چابک سازی مجموعه های تابعه.
 • فرهنگ سازی نظارت مومنانه و استقرار سامانه های هوشمند کنترل و نظارتی به منظور رعایت انضباط مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات بالادستی.
 • توجه ویژه به سرمایه های انسانی با رعایت شایسته گزینی،شایسته پروری و شایسته‌سالاری با رویکرد توانمندسازی و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی،با رویکرد آموزش محور و به روز رسانی دانش جهت افزایش کیفیت خدمات
 • برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام های یکپارچه اطلاعات،استقرار شبکه ارزش و تحول فناورانه مأموریت‌ها و خدمات واحدهای تابعه به منظور ارتقاء اثربخشی و بهره وری منابع
 • مدیریت و اجرای کلیه امور مربوط به فرایندها و فعالیت های پشتیبانی با هدف تامین به موقع و مطلوب خدمات و نیازهای مرتبط در چارچوب مقررات ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی.

 • آدرس: بلوار خیام، بین خیام 33 و 35، بنیاد بهره وری موقوفات
 • شماره تماس: 37670610-051 داخلی 192-193
 • فکس 37670619-051