معاونت حقوقی

                              

ساماندهی امور مربوط به پیگیری دعاوی حقوقی و همچنین حفظ و صیانت از موقوفات در مجموعه آستان قدس رضوی از جمله وظایف معاونت حقوقی بوده است. این معاونت امر رسیدگی به امور دعاوی حقوقی و محاکماتی، استیفای حقوق موقوفه از بدو تا ختم، دفاع از حقوق موقوفه در برابر دعاوی مطروحه و همچنین ارائه خدمات حقوقی و نظارت بر عملکرد مشاوران حقوقی آستان قدس رضوی را بر عهده دارد.

 • ایجاد زمینه مناسب در راستای پاسخگویی به سوالات و ارائه خدمات حقوقی به زیرمجموعه آستان قدس رضوی.
 • نظارت بر عملکرد وکلاء و مشاورین حقوقی و تلاش در راستای بهره گیری از توانمندی حقوقی آنان.
 • برنامه ریزی و نظارت بر دعاوی حقوقی و محاکماتی.
 • کنترل فعالیت کارشناسان و شناسایی مشکلات حقوقی و اجرایی و تلاش در جهت رفع آن.
 • ایجاد زمینه مناسب در جهت ارتباط با موسسات و نهادهای حقوقی بمنظور انتقال تجربیات.
 • شرکت در جلسات متعدد در جهت تبیین و یا تعیین تکلیف پرونده های مطروحه.
 • نظارت بر تنظیم لوایح قانونی در جهت دفاع از حقوق موقوفه جهت ارائه به مراجع قضایی.
 • برنامه ریزی و طرح موضوع و همچنین شرکت و نظارت، جلسات شورای حقوقی در جهت پاسخگویی به موارد حقوقی قابل طرح و مهم.
 • نظارت بر تدوین درخواست های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری دعاوی مربوطه از ناحیه حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه.
 • ایجاد زمینه مناسب در جهت رفع نواقص پیش نویس قراردادها در جهت کاهش اختلافات ناشی از ضعف حقوقی قراردادها.
 • ملاقات مستمر با روسای دادگستری ها و دادستان ها و همچنین شعب مختلف دادگاه ها در جهت تعامل و رفع موانع شکلی و ماهوی پرونده های مطروحه آستان قدس رضوی.
 • ایجاد زمینه مناسب به جهت پیشگیری از تشکیل پرونده حقوقی و تلاش در کاهش آمار موجودی به جهت چابک سازی مجموعه.
 • مراقبت و نظارت بر اجرای احکام صادره.
 • ارائه گزارش های داوری.

 • تلفن تماس: 37028201-051 و 37028202-051
 • تلفن نمابر(فاکس): 37028202-051