معاونت فنی و عمران

                              

معاونت فنی و عمران یکی از 5 معاونت موجود در بنیاد بهره وری موقوفات است.چارت مصوب این معاونت شامل حوزه مدیریت ساختمان، مدیریت تاسیسات، حسابداری و امور مربوط به شهرداری می باشد.

خدمات این معاونت شامل مدیریت بر طراحی فضاهای داخلی و خارجی، محاسبه، ساخت و نظارت، تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی آستان قدس رضوی با کاربری‌های مذهبی، فرهنگی، اداری، آموزشی، درمانی، خدمات،ی تجاری، مسکونی، اقامتی، آماده سازی اراضی و... در قالب پیمانی امانی است.

  • حفظ و توسعه میراث غنی فرهنگی هنری و معماری در کلیه پروژه های عمرانی در مراحل طراحی اجرا و نظارت به بهترین شکل ممکن و منطبق با آخرین اصول علمی و فنی و مهندسی و فناوری های روز دنیا متناسب و هماهنگی با معماری اصیل ایرانی اسلامی و با رعایت آیین نامه ها و ضوابط جاری آستان قدس رضوی.
  • نظارت موثر بر تعمیر نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی مجموعه بناهای مجموعه های تابعه
  • همکاری در حوزه فنی و عمرانی در پروژه های مشارکتی با رویکرد ارزش افزوده
  • افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده حداکثری در اراضی موقوفه از طریق تعریف طرح‌های تفصیلی جامعه و ایجاد کاربری های مناسب با تاکید بر حفظ اصل دارایی ها طبق ضوابط شرعی و مقررات آستان قدس رضوی
  • ایجاد ارزش افزوده در املاک و اراضی موقوفه با انجام اقدامات عمرانی و آماده سازی های لازم با هم افزایی حوزه معاونت بهره‌وری املاک و اراضی به منظور ارزش آفرینی و تحقق منابع پایدار در موقوفات
  • همکاری در خصوص برنامه‌های مرتبط با فعالیت ها و مشارکت های عمرانی و فنی در جغرافیای آستان قدس رضوی.

  • آدرس: مشهد مقدس، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی
  • شماره تماس: 32001287-051 و 32001159-051
  • فکس 32224727-051
  • آدرس سایت: https://mfomran.razavi.ir