مصاحبه با دکتر مجتبی بهنام تقدسی، مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سیستم

نظرات

0

نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید