20 تیر 1400

الزام تدوین برنامه استراتژیک در شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

مدیرگروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ریزی، بر هم افزایی برای دستیابی به این مهم تاکید کرد.

الزام تدوین برنامه استراتژیک در شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

به گزارش خبرنگار ما، محمد دلبری در همایش بودجه و مبانی استراتژیک شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با اشاره به لزوم تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی، مانع زدایی ها» بر نقش همدلی و تعامل میان همه ارکان شرکت مسکن و عمران قدس رضوی تاکید کرد و افزود: همان گونه که تولیت محترم آستان قدس رضوی خواستار پیشران بودن بنیاد بهره وری موقوفات و مجموعه های وابسته به آن در تحقق شعار سال واجرای فرامین مقام معظم رهبری هستند، می بایست این شرکت نیز با نگاه استراتژیک و هم افزایی بین واحدهای صف و ستاد به این مهم دست یابد.

مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی همچنین در گفتگو با ما درباره تصمیمات اتخاذ شده در این همایش گفت: این همایش با محوریت بررسی بودجه سالانه پروژه‌ها به منظور حرکت سریع عملیات عمرانی شرکت و لحاظ کردن بودجه اعلام شده، برگزار شد و طی آن در کنار بررسی میزان پیشرفت پروژه ها و مشکلات آن ها بر اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف و چشم انداز شرکت، نظارت درون سازی مدیران، انجام پروژه ها با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان و هزینه و همچنین لحاظ کردن پیوست فرهنگی و اجتماعی برای پروژه ها تاکید شد.

دلبری همچنین با اشاره به ضرورت برنامه ریزی استراتژیک، تمامی مسئولان شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به مشارکت در تدوین سند استراتژیک شرکت مامور کرد و مقرر شد نتایج آن در جلسات ماهانه مورد بررسی قرار بگیرد.