10 شهریور 1400

موسسه کیفیت رضوی؛ مجری استانداردسازی سبک زندگی با الگوی حیات طیبه

ایده اصلی تاسیس آن از سال 1394 و با رویکرد طراحی، استقرار و تجاری‌سازی نشان طیب شکل گرفت؛ صحبت از موسسه کیفیت رضوی است که حالا اهداف اولیه‌ را توسعه داده و ضمن استقرار سامانه کیفیت طیب، نسبت‌ به طراحی و راهبری زیست‌بوم طیب نیز اقدام کرده است.

موسسه کیفیت رضوی؛ مجری استانداردسازی سبک زندگی با الگوی حیات طیبه

به گزارش خبرنگار ما، موضوع به 6 سال قبل برمی‌گردد که فرایند طراحی نشان طیب به‌صورت رسمی در مؤسسه پژوهشی علوم ‌و ‌صنایع غذایی آغاز شد؛ در ادامه این فرایند، طرح ایجاد موسسه کیفیت رضوی با مأموریت توسعه نشان طیب به حوزه‌های مختلف زندگی و تجاری‌سازی آن در سطح ملی و بین‌المللی به آستان قدس رضوی ارائه شد و در نهایت، در اردیبهشت 1397 به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

شعار موسسه؛ استانداردسازی سبک زندگی اسلامی و الگوسازی از حیات طیبه

جالب است بدانید شعار موسسه کیفیت رضوی، استانداردسازی سبک زندگی اسلامی و الگوسازی از حیات طیبه است و در همین راستا اقداماتی ذیل سه راهبرد اصلی شامل طراحی و راهبری زیست‌بوم طیب، ایجاد و راهبری شبکه همکاران و کارگزاران در سطح ملی و همچنین استقرار کیفیت طیب انجام شده است.

مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی می‌گوید: تمامی این اقدامات در راستای ارتقاء کیفیت زندگی بر اساس آموزه‎های اسلامی از طریق ارائه الگوها و استانداردهای کیفیت محصولات، خدمات و... در سطح ملی و بین‌المللی است.

طراحی و راهبری زیست‌بوم طیب

استاندارد طیب بر اساس یک نگاه جامع به مقوله کیفیت، طراحی شده و برای توسعه و ترویج آن لازم است به کل فضای زندگی توجه شود؛ به همین دلیل در مدل کسب و کار موسسه کیفیت رضوی، طراحی و راهبری زیست‌بوم طیب به عنوان هسته اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

حسین زمانی می‌گوید: زیست‌بوم شامل شبکه‌ای به هم پیوسته از زنجیره‌های محصولات و خدمات است که فصل مشترک همه آن‌ها اهتمام به استانداردها، الگوهای کیفیت و کیفیت‌سنجی طیب می‌باشد.

او ادامه می‌دهد: ایجاد زیست بوم طیب مناسب‌ترین طرح اجرایی برای دستیابی به ارزش‌افزوده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شأن آستان قدس رضوی است و این زیست‌بوم با ممکن ساختن حضور با کیفیت‌ترین محصولات و خدمات، فضایی را فراهم می‌کند که می‌توان در آن کیفیت زندگی را لمس کرد.

زمانی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور طراحی و راهبری زیست‌بوم طیب می‌گوید: در این راستا تأمین الزامات قانونی و حقوقی، طراحی الگوی کیفیت طیب (بوم کیفیت طیب)، طراحی و بهره‌برداری از سامانه کیفیت طیب، تولید بسته خدمات کیفیت طیب، طراحی کسب و کارهای طیب و همچنین طراحی سامانه‌های تصمیم‌یار انجام شده است.

ثبت نشان در اتحادیه اروپا

در حال حاضر نشان طیب علاوه‌ بر داخل کشور، در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه مادرید هم به ثبت رسیده است.

مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی می‌گوید: طراحی، تجاری‌سازی و اعطای نشان‌های کیفیت، نیازمند تأمین برخی الزامات قانونی و حقوقی، علمی و فناوری است و در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های مرجع و اعتباربخش از جمله معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری و همچنین  سازمان غذا و دارو منعقد شده است و موضوع همکاری با سازمان ملی استاندارد نیز در جریان است.

تدوین الگوها و استانداردها

بوم کیفیت طیب نیز جامع‌ترین الگوی ارزیابی کیفیت است؛ درواقع این بوم به نحوی طراحی شده که تمامی الزامات کیفیت در سطوح محصول یا خدمت، کارکنان، محیط کار، محیط زندگی و آثار فرهنگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

زمانی می‌گوید: بر اساس بوم کیفیت طیب، تاکنون دو الگوی ارزیابی کیفیت، 110 چک لیست برای ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات، 7 پیش‌نویس استاندارد برای زنجیره‌های غذایی اصلی و 13 دفترچه ارتقاء کیفیت برای شرکت‌های طرف قرارداد مؤسسه تدوین و تولید شده است.

ایجاد شبکه ملی همکاران و کارگزاران

یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات موسسه کیفیت رضوی در سه سال گذشته، ایجاد و راهبری شبکه همکاران و کارگزاران در سطح ملی است که برای نیل به این هدف، فعالیت‌هایی از قبیل توسعه الگوی تعالی سازمانی طیب، استقرار الگوی کیفیت طیب در زنجیره‌های منتخب غذایی، شبکه ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات و اصناف و همچنین ایجاد شبکه راهبری طیب در استان‌های مختلف صورت گرفته است.

توسعه الگوی تعالی سازمانی

یکی از محورهای اصلی فعالیت موسسه کیفیت رضوی نیز طراحی و تجاری‌سازی الگوی تعالی سازمانی طیب است.

زمانی در این‌باره می‌گوید: بدین منظور با همکاری گروه شرکت‌های تدبیر و تحول آینده، برنامه مشترک ملی تعریف شده است که بر اساس آن در محورهای توسعه مدل اجرایی، ایجاد شبکه کارگزاران و همکاران، توسعه بازار و اعتبار بخشی به نشان کیفیت طیب در سطح ملی، فعالیت‌ها به صورت مشترک پیگیری شود.

او ادامه می‌دهد: در همین راستا سامانه جامع سازمان طیب در حال طراحی است که در چارچوب آن مجموعه‌ای از ابزارهای خدمات توانمندسازی و تعالی سازمانی پیش‌بینی و ارائه خواهد شد.

ایجاد شوراهای استانی

یکی از زیرساخت‌های اصلی برای استقرار نشان طیب در سطح ملی، ایجاد شبکه گسترده ارزیابی، عارضه‌یابی و بهبود است. در این خصوص با همکاری بنیاد کرامت رضوی از ظرفیت شبکه خادمیاران استانی استفاده شده تا در هر استان یک شورای استانی طیب ایجاد شود.

زمانی تصریح می‌کند: این شورا فعالیت‌های مرتبط با زیست‌بوم طیب در استان را راهبری می‌کند و تاکنون در استان‌های اصفهان، یزد و کرمانشاه شوراهای استانی تشکیل شده و برنامه فعال‌سازی شورا در سایر استان‌ها نیز در جریان است.

صیانت از برند رضوی

استقرار سامانه ارزیابی کیفیت طیب هم، یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی است که موسسه کیفیت رضوی از زمان تاسیس انجام داده و از طریق صیانت از برند رضوی، استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی خدمات و محصولات در حرم مطهر، پروژه کلان ملی طراحی و استقرار الزامات طیب در زنجیره منتخب غذایی، ارائه خدمات ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی در بستر سامانه کیفیت طیب و همچنین خدمات مشاوره، توانمندسازی و تعالی سازمانی محقق شده است. ضمن این‌که با توجه به مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی، وظیفه صیانت از برند رضوی به این موسسه واگذار شده است.

زمانی در این‌باره می‌گوید: در این راستا زیرساخت‌های مناسب برای ارتقاء منزلت و صیانت از برند رضوی به عنوان سرمایه معنوی آستان قدس رضوی ایجاد شده که شامل طراحی سامانه رصد کیفیت محصولات تولیدی با برند رضوی، تدوین فرایندهای برون‌سپاری آن، صیانت حقوقی از برند رضوی در فضای جامعه، طراحی چارچوب‌های تبلیغات در زمینه معرفی برند رضوی و طراحی جشنواره کیفیت رضوی است.

او ادامه می‌دهد: سیاست موسسه کیفیت رضوی در این زمینه تغییر تدریجی سبد محصولات تولیدی با برند رضوی به سمت محصولات فراسودمند، با کیفیت و اثرگذاری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.

ارزیابی خدمات و محصولات ارائه شده حرم

علاوه بر این‌ها، در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین بنیاد بهره‌وری موقوفات و مدیریت عالی حرم مطهر، مسئولیت طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی خدمات و محصولات در حرم مطهر به موسسه کیفیت رضوی سپرده شده است.

زمانی می‌گوید: در طول سه ماه گذشته و پس از تعامل با بخش‌های مختلف حرم مطهر، سه طرح اجرایی در فاز اول آماده و برای اجرا به مسئولان حرم مطهر ارائه شده است.

همچنین یکی از خدمات این موسسه به شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد بهره‌وری موقوفات، مشاوره، توانمندسازی و تعالی سازمانی است که در این راستا در سال گذشته با ده شرکت قرارداد همکاری منعقد و خدمات متنوعی مانند استقرار سیستم مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تدوین برنامه راهبردی، تدوین نقشه راه و... به آن‌ها ارائه شده است.

جریان‌سازی علمی و فرهنگی

ذائقه طیب، تضمین‌کننده بازار مصرف خدمات و محصولات طیب است. اصلاح یا ایجاد ذائقه در سطح ملی و بین‌المللی کار بسیار مشکل و زمان‌بری بوده، به همین منظور تحقق آن مستلزم هم‌افزایی گسترده در سطوح قانونی، فرهنگی و اجتماعی است. مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی درباره برنامه‌های تدارک دیده شده برای جریان‌سازی علمی و فرهنگی می‌گوید: بدین منظور اقدامات اولیه برای تولید محتوای تبلیغاتی و فرهنگی، ایجاد کمپین‌های ترویجی، برگزاری رویدادهای جریان‌ساز، برگزاری جشنواره‌های طیب و همچنین اعطاء گواهینامه نشان کیفیت در حال پیگیری است.

او ادامه می‌دهد: جشنواره محصولات و کسب‌وکارهای طیب رویدادی است که به شناسایی، تقدیر، معرفی و الگوسازی از تولیدکنندگان محصولات و صاحبان کسب‌وکارهای برتر می‌پردازد. این جشنواره به‌صورت دوره‌ای برگزار شده و در هر دوره روی طیفی از محصولات یا کسب‌وکارها متمرکز می‌شود.گزارش: هدی زاهدی