6 اسفند 1399

دو انتصاب جدید در شرکت‌های تابعه بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی

با حکم دکتر مالک رحمتی، رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، مدیران عامل جدید شرکت‌ فرآورده‌های لبنی رضوی و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی معرفی شدند.

دو انتصاب جدید در شرکت‌های تابعه بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار ما، بر این اساس از خدمات آرش فرزادنیا در دوره سرپرستی موسسه دامپروری صنعتی تقدیر و وی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت‌ فرآورده‌های لبنی رضوی منصوب شد. همچنین در حکمی، حمیدرضا قاسمی که پیش از این مدیر عامل سازمان موقوفات ملک بود، به عنوان مدیر عامل موسسه دامپروری صنعتی معرفی شد.

در این جلسه تکریم و معارفه، از خدمات امیرپروین محبی سرپرست موسسه فرآورده لبنی نیز تقدیر و وی به عنوان عضو موظف هیات مدیره این موسسه معرفی شد.

شایان ذکر است شرکت‌ فرآورده‌های لبنی رضوی و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی از مجموعه‌های موفق و کارآمد آستان قدس در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی است که نقش موثری در تامین نیازهای غذایی کشور دارد.