1 اریبهشت 1400

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه قند تربت حیدریه

زمانی که صحبت از مدیریت انرژی به میان می آید، شاید در وهله اول تصور کنید، هدف صرفا صرفه جویی در میزان استفاده است؛ در حالی که مدیریت انرژی ابعاد متعددی به ویژه در صنایع و کارخانه ها دارد.

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه قند تربت حیدریه

این موضوع در آستان قدس رضوی نیز مورد توجه قرار دارد و در همین راستا دبیرخانه ای تخصصی برای مدیریت انرژی در شرکت های تابعه آستان قدس ایجاد شده است تا مسئولیت استقرار نظام جامع مدیریت انرژی و اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف در موسسات، شرکت ها و کارخانجات زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات را بر عهده داشته باشد. در همین راستا شرکت ها و کارخانجات مجموعه نیز برنامه های متعددی برای تحقق این هدف داشته اند که از آن جمله می توان به اقدامات کارخانه قند تربت حیدریه اشاره کرد.به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه در این باره گفت: بهینه سازی مصرف انرژی و اقدامات محیط زیستی را از جمله موضوعاتی است که می تواند به بهبود کمیت و کیفیت در تولید نیز منجر شود. احسان اژدری افزود: در شرکت قند تربت حیدریه مصرف مناسب آب، گاز، برق و همچنین بهینه سازی میزان مصرف این انرژی ها در مقیاس تولید هر تن محصول، همواره مورد توجه بوده و با تدوین برنامه های مطابق استاندارد های ملی و بین المللی، اقدامات موثری در راستای کاهش مصرف انرژی و بالانس انرژی انجام شده است. مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه افزود: با اقدامات صورت گرفته در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، میزان مصرف آب در کارخانه قند تربت حیدریه از ۳۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز به 750 متر مکعب کاهش یافته و علاوه بر آن، فعالیت های محیط زیستی منجر به خروج شرکت از فهرست صنایع آلاینده و اخد گواهی نامه صنعت سبز شده است.