ارتباط با ریاست پیگیری
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
تلفن همراه
موضوع
متن پیام
ضمیمه فایل
تصویر امنیتی
 

سامانه "ارتباط مستقیم با ریاست بنیاد بهره وری موقوفات" به منظور بهره‌‌‌‌‌‌مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما برای ارتقا و بهبود این مجموعه در نظر گرفته شده است. از این رو از عموم مخاطبان عزیز دعوت به عمل می آید هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را به شماره ۲۰۰۰۲۰۰۸۰ ارسال فرمایند.

ارتباط با ریاست